Εκτύπωση

Στρατηγική Εταιρείας

Η στρατηγική της εταιρείας για το μέλλον προσανατολίζεται σε τρείς διαφορετικές αλλά συνάμα και αλληλένδετες κατευθύνσεις οι οποίες εκφράζουν τις δυνατότητες , το όραμα και τους στόχους μας.

1.Ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της στην κατασκευή έργων στην Ελλάδα

Διατήρηση της ηγετικής θέσης της επιχείρησης στον τομέα των Δημοσίων Έργων. 

2.Καθετοποίηση

Ευρεία ανάπτυξη των λατομικών της δραστηριοτήτων.

3. Επέκταση στην αλλοδαπή
Ευρώπη (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία, Αλβανία, Σερβία)
Μέση Ανατολή (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία)
Βόρεια Αφρική