Εκτύπωση

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

« Ένα από τα πρωτεύοντα ζητούμενα της ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ αποτελεί η βελτιστοποίηση των υποδομών και η οικονομική ανάπτυξη που θα προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Βασικό μας μέλημα αποτελεί η διαφύλαξη και η προστασία του περιβάλλοντος και η προσήλωση στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στην ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι απλά συνυφασμένη με το σεβασμό στο περιβάλλον. καθορίζει και καθορίζεται από αυτό, αλληλεπιδρώντας με τον τρόπο αυτό δημιουργικά και αποτελεσματικά προς μια ανάπτυξη οικονομική , περιβαλλοντική και τελικά ανθρωπιστική.