Εκτύπωση

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ αναγνωρίζει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας ανάπτυξης της εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Γι' αυτό ένας πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία ενός υγιούς και διαρκώς εξελισσόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, με ανθρώπους που συνδυάζουν την άρτια τεχνογνωσία με το σεβασμό για το περιβάλλον.
Το ανθρώπινο δυναμικό μας απαρτίζεται από ανθρώπους με υπευθυνότητα , εμπειρία και προσήλωση στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.