Εκτύπωση

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ο «στόλος» της εταιρίας μας αποτελείται από μια πληθώρα οχημάτων και μηχανημάτων έργων, απαραίτητων για την άρτια ολοκλήρωση και περαίωση των πάσης φύσεως έργων που αναλαμβάνουμε είτε αυτά είναι λιμενικά , οικοδομικά , οδοποιίας , υδραυλικά , έργα πρασίνου κ.τ.λ.

Με προσανατολισμό στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης του μηχανολογικού της εξοπλισμού σε συνάρτηση πάντα με τα υπό εκτέλεση έργα, η εταιρία κατάφερε την τακτική ανανέωση του εξοπλισμού της, επενδύοντας με τον τρόπο αυτό στην μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας της.