Εκτύπωση

Υλοποίηση Βραχυπρόθεσμων Παρεμβάσεων σε θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στους άξονες Α)Ηράκλειο - Ρέθυμνο και Β) Χανιά - Αεροδρόμιο

Ανακατασκευή τμήματος της υφιστάμενης Παλαιάς Εθνικής Οδού ( Π.Ε.Ο.) σε μήκος 10200m2 για τη βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της οδού και για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία σε αυτή.

Κατασκευή στις μεγάλες διασταυρώσεις ανισόπεδων κόμβων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετάβαση από και προς αυτούς. Η οδός κατασκευάστηκε με συνολικό πλάτος καταστρώματος 10,00m, αποτελούμενο από δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση) πλάτους 4,00m σε ευθυγραμμία και δύο ερείσματα (ασφαλτοστρωμένα ) πλάτους 1,00m.