Εκτύπωση

Η Εταιρεία

Η Εταιρία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 2007  με έδρα τα Χανιά  Κρήτης. Είναι ανώνυμη εταιρία Τεχνικών Έργων εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών  και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης με αριθμό ΜΕΕΠ 19342 και δυνατότητα συμμετοχής στους σημαντικότερους διαγωνισμούς δημοσίων έργων ανά την Ελλάδα.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται :

  • Οδικά δίκτυα
  • Λιμενικά Έργα
  • Οικοδομικά Έργα
  • Υδραυλικά Έργα
  • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι διαθέτει αυτονομία στην παραγωγή και διάθεση σκυροδέματος κάθε τύπου με ιδιόκτητα μέσα στο Κολυμβάρι Χανίων

Θεμελιώδης δέσμευση μας είναι η στελέχωση της εταιρείας με έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό αλλά και ο προσανατολισμός της στην έγκαιρη και ποιοτική εκτέλεση των έργων.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν την ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ ως μια από τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου της , ικανή να επεκταθεί πέρα από τα μέχρι σήμερα φυσικά όρια της επιχειρηματικότητας της.

Σήμερα η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητες της , εδραιώνει με προσεκτικά και συστηματικά βήματα τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε άλλες