Εκτύπωση

Εγκαταστάσεις

  •  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Στην εθνική οδό Χανίων – Κισάμου του Νομού Χανίων, σε ένα χώρο 4.000 m2 περίπου, βρίσκεται το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος. Εδώ υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την παραγωγή, την φόρτωση και την έκδοση παραστατικών εμπορίας του τελικού προϊόντος, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας ευρύτερης περιοχής του Νομού Χανίων λόγω της εξαιρετικής γεωγραφικής θέσης όπου είναι εγκατεστημένο.

  • ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Πλησίον του Συγκροτήματος Παραγωγής Ασφαλτομίγματος έχει σταθμεύσει η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος. Σε χώρο περίπου 3000 m2 συνυπάρχουν όλες οι κατάλληλες υποδομές για την παραγωγή των τύπων σκυροδέματος που απαιτούν δημόσια και ιδιωτικά έργα.

  •  ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Κοντά στον κόμβο της Σούδας στο νομό Χανίων, βρίσκεται περιφραγμένο οικόπεδο έκτασης 4000 m2 το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης για φορτηγά, μηχανήματα και οχήματα μεταφοράς προσωπικού, αλλά και για την αποθήκευση ξυλείας και σιδηρικών.

  • ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αποτελείται από Μεταφερόμενα μηχανήματα με δυνατότητα στάθμευσης πλησίον του χώρου του εκάστοτε έργου και απευθείας παράγωγης αδρανών υλικών, επιλεγμένου αναλόγως των αναγκών διαμετρήματος, από τα υλικά της εκσκαφής του έργου.

  • ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στη θέση Κακόσκαλα Κανδάνου του νομού Χανίων και σε μια έκταση συνολικής επιφάνειας 4.000m2, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του λατομείου. Εκεί πραγματοποιείται εξόρυξη και θραύση πρώτης ύλης για την παράγωγη αδρανών υλικών διαφόρων διαμετρημάτων. Στο χώρο υπάρχουν και οι απαραίτητες υποδομές για την φύλαξη του τελικού προϊόντος αλλά και την έκδοση παραστατικών για την εμπορία του.