Εκτύπωση

Βελτίωση οδικού άξονα Βρύσσες Χώρα Σφακίων, 2ο Υποέργο, παράκαμψη Βρυσσών

«Κατασκευή ενιαίου οδικού τμήματος του δρόμου Βρύσσες – Χώρα Σφακίων , συνολικού μήκους 1.500,00m. Η οδός κατασκευάστηκε με συνολικό πλάτος καταστρώματος 10,00m , αποτελούμενο από δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση ) πλάτους 4,00m σε ευθυγραμμία και δύο ερείσματα (ασφαλτοστρωμένα) πλάτους 1,00m.»