Εκτύπωση

Βελτίωση οδικού άξονα Ταυρωνίτης Κάντανος Παλαιόχωρα, 15ο Υποέργο Κάντανος Παλαιόχωρα Τμήμα Β΄Και Γέφυρα στη Χ.Θ. 10+250

Κατασκευή ενιαίου οδικού τμήματος του δρόμου Κάντανος Παλαιόχωρα , συνολικού μήκους 2.850,00m

Στο πιο πάνω ενιαίο οδικό τμήμα περιλαμβάνεται και η κατασκευή τριών μεγάλων γεφυρών :

  1. (Τ1) τριών ανοιγμάτων (γέφυρες) συνολικού μήκους 110,00m
  2. (Τ2) ενός ανοίγματος (γέφυρες) συνολικού μήκους 40,00m και
  3. (Τ3) τριών ανοιγμάτων (γέφυρες) συνολικού μήκους 90,00m.

Κατασκευή επιπλέον ανεξάρτητου οδικού τμήματος του ιδίου δρόμου συνολικού μήκους 250,00. Στο πιο πάνω ανεξάρτητο οδικό τμήμα περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή μιας επιπλέον (Τ4) γέφυρας δύο ανοιγμάτων συνολικού μήκους 64,00m

Η οδός κατασκευάστηκε με συνολικό πλάτος καταστρώματος 10,00m, αποτελούμενο από δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση) πλάτους 4,00m σε ευθυγραμμία και δύο ερείσματα (ασφαλτοστρωμένα) πλάτους 1,00m. Το κατάστρωμα των πιο πάνω μεγάλων γεφυρών κατασκευάστηκε με συνολικό πλάτος 12.00m που περιλαμβάνει οδόστρωμα κυκλοφορίας 9,00m και πλάτος πεζοδρομίων 2Χ 1,50m.»