Εκτύπωση

Λιμένας Σούδας ανακατασκευή κρηπιδοτοίχων επιβατικού προβλήτα Αδριά

«Κατασκευή του νέου νοτίου κρηπιδότοιχου της προβλήτας ΑΔΡΙΑ , συνολικού μήκους 265,00m και βάθους -9,50m.
Βυθοκορήσεις εκβάθυνσης της ανατολικής λιμνολεκάνης σε βάθος 10,00m για τη δημιουργία επιφάνειας ελιγμών απόπλου / κατόπλου των πλοίων που θα προβάλλουν στο νέο νότιο κρηπιδότοιχο.»