Εκτύπωση

Αποχέτευση Χανίων Κολυμβαρίου Τμήμα Μάλεμε Κολυμβάρι τοποθέτηση αγωγών Φ800- Φ200 μετά των αντίστοιχων φρεατίων

«To έργο αφορά στην κατασκευή του κύριου αγωγού και των δευτερευόντων αγωγών αποχέτευσης της περιοχής Μάλεμε –Κολυμβάρι συνολικού μήκους 35,00km. Οι κύριοι αγωγοί ελεύθερης ροής κατασκευάστηκαν από πλαστικούς σωλήνες PVC διαμέτρων από D500mm έως D800mm ,οι καταθλιπτικοί αγωγοί από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE διαμέτρων από D110 mm έως D 355mm ενώ οι δευτερεύοντες αγωγοί κατασκευάστηκαν από πλαστικούς σωλήνες PVC διαμέτρων από D200mm έως D315mm .Επίσης κατασκευάστηκαν οι οικίσκοι επτά αντλιοστασίων.

Το έργο παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την κατασκευή του λόγω των έντονων καταπτώσεων με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν στο έργο μεταλλικά πετάσματα και χαλύβδινες πασσαλοσανίδες ως μέσα αντιστήριξης στο μεγαλύτερο μήκος κατασκευής των αγωγών.»